PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD.

Táto pracovníčka už nie je zamestnankyňou Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity. Posledný známy profil pracovníčky bol umiestnený presne na tomto mieste, kde sa nachádzate.

V roku 2016 sa táto pracovníčka opätovne stala našou zamestnankyňou v pozícii externej spolupracovníčky. Nový profil pre ňu sme vytvorili tu: http://pdf.truni.sk/katedry/kmi/pracovnici?gabalova.