Multimédiá a Internet

Ing. Mgr. Roman Horváth


OBSAH KURZU

Úvodné slovo

01.  Digitalizácia

02.  Zvuk

03.  Rastrová grafika

04.  Vektorová grafika

05.  Video kodeky

06.  Web


Pre spustenie kapitoly kliknite na jej názov.

Pre prácu s kurzom je potrebné, aby ste mali nainštalovaný Adobe Flash Player.
Ak ho nemáte, môžete si ho nainštalovať z tejto adresy: www.adobe.com.