Hlavná       Úvod   Teoretická časť   Praktická časť   Použité značenie   Index       Zdroje