Programovanie a algoritmy

 

 

Vítam Vás!

Nachádzate sa na hlavnej stránke vzdelávacieho materiálu Programovanie a algoritmy. Na túto stránku môžete prejsť kedykoľvek voľbou tlačidla „Hlavná“ v spodnej časti obrazovky. Tam zároveň nájdete tlačidlá pre navigáciu do hlavných pasáží vzdelávacieho materiálu a tlačidlo na otvorenie použitých zdrojov. Materiál sa snaží o dostatočne triviálne formulácie. Príjemné štúdium…

Požadované vstupné znalosti a zručnosti:

práca s PC – ovládanie operačného systému, práca s internetom, inštalovanie softvéru,

základná znalosť anglického jazyka, prípadne schopnosť rýchlo absorbovať základné pojmy,

schopnosť samostatného štúdia on-line materiálov,

schopnosť nevzdávať sa pri prvotnom nepochopení látky.

Požadovaná technológia:

Internetový prehliadač s povolenou podporou JavaScriptu,

testované prehliadače (v poradí od najviac odporúčaného): Mozilla Firefox 3.0, Internet Explorer 7.0, Opera 9.5.

ďalšie testované prehliadače (avšak s menšou intenzitou): Safari 3.1, Google Chrome 0.2.149.30.

Pre praktické cvičenia je vhodné prevziať a nainštalovať si jedno z nasledovných voľne dostupných prostredí jazyka Pascal:

Turbo Pascal 5.5: http://bdn2.borland.com/article/20803,

Free Pascal: http://www.freepascal.org/download.html.

Pre koho je vzdelávací materiál určený:

žiaci stredných a vysokých škôl,

začiatočníci v oblasti programovania.

Čas potrebný na štúdium vzdelávacieho materiálu:

pre podrobné naštudovanie kompletného materiálu je odporúčaný študijný čas 60 hodín čistého štúdia + individuálny čas pre aktívnu prácu s prostredím jazyka Pascal.

Poznámka

Pre pohodlné štúdium sa odporúča 60 hodín štúdia materiálu rozdeliť na približne 15 týždňov.

Ak máte dostatočne silné teoretické základy, tak sa ako najrýchlejšia cesta pre zvládnutie programovania v jazyku Pascal odporúča preštudovanie praktického seriálu, ktorý pristupuje k výučbe formou tvorby jednoduchej počítačovej hry – Červík.

 

Výučbové ciele:

Hlavným cieľom vzdelávacieho materiálu je uviesť záujemcov o programovanie do problematiky programovania. Vzdelávací obsah poskytuje prehľad o základnej teórii súvisiacej s programovaním – pojmy, terminológiazákladné princípy. Nástroj pomáhajúci splneniu týchto cieľov je programovací jazyk Pascal.

Základné informácie o vzdelávacom materiáli:

Autor:

Ing. Mgr. Roman Horváth

Verzia materiálu:

1.25

Typ:

on-line

Dátum poslednej revízie:

6. októbra 2008

ISBN:

978-80-8082-211-8

EAN:

9788080822118

Známe obmedzenia:

Staršie verzie internetového prehliadača Opera odmietali zobrazenie bublín definícií pojmov (pozri použité značenie), kvôli čomu bol vzdelávací materiál v tomto prehliadači prakticky nepoužiteľný (pretože definície často krát obsahujú kľúčové informácie). Odporúčame používať verziu 9.2 a vyššiu.

Zoznam úprav:

Keďže zoznam sa priebežne predlžuje, bola založená samostatná kapitola: Zoznam úprav.

Poznámka

Pôvodný názov tejto publikácie bol: „Základy programovania v jazyku Pascal“. Je teda možné, že na internete nájdete staršie odkazy na túto publikáciu pod týmto menom.