Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.

Tento pracovník už nie je zamestnancom Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity. Posledný známy profil pracovníka bol umiestnený na stránkach KMI: http://pdf.truni.sk/katedry/kmi/pracovnici?hostovecky ^