Zbierka úloh v Jave

s využitím prostredia BlueJ


Úvod
Čo je BlueJ
Trieda "Vstup"

Riešené úlohy
Príkazy vstupu a výstupu
Operácie a operátory
if a if - else
Viacnásobné vetvenie
Cykly
Polia
Pokročilé úlohy

Použitá literatúra
 

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE

Pedagogická fakulta


Tvorba zbierky úloh v Jave s využitím prostredia BlueJ
(Zbierka riešených úloh využiteľných pri štúdiu programovania v Jave)


Tento učebný materiál bol vytvorený ako súčasť bakalárskej práce.

       Zbierka obsahuje 32 riešených úloh (28 úloh pre začiatočníkov a 4 pokročilé úlohy) a 25 neriešených úloh. Úlohy pre začiatočníkov sú rozdelené do niekoľkých základných tematických celkov. Každá z týchto úloh obsahuje vzorový postup riešenia a ukážku kompletného kódu riešenia danej úlohy.
       Pokročilé úlohy neposkytujú rovnaký popis riešenia ako úlohy pre začiatočníkov (riešenie krok za krokom) ale ponúkajú pomocou komentárov popísaný kompletný kód vyriešených úloh.Ciele zbierky úloh

  Hlavnými cieľmi tejto zbierky úloh je pomôcť študentom:
  • precvičiť si a zvládnuť základy programovania,
  • naučiť sa zásobu príkazov nevyhnutých pre tvorbu programov,
  • zistiť, ako si vhodne rozložiť úlohu,
  • naučiť sa analyzovať situácie, logicky uvažovať a komplexne rozmýšľať (brať do úvahy všetky súvislosti) pri návrhu riešenia danej úlohy,
  • vytvárať prehľadané kódy programov bez logických a syntaktických chýb.


UPOZORNENIE
Jednotlivé úlohy môžu mať samozrejme aj iné, vaše vlastné alternatívne spôsoby riešenia!