Informačná gramotnosť

Ikona prostriedku iDevice Slovo na úvod
Pojem informačná gramotnosť prvýkrát použil v roku 1974 Paul Zurkowski (prezident Information Industry Association), ktorý tvrdil, že informačne gramotní ľudia sú pripravení používať informačné zdroje pri práci. Informačne gramotní ľudia dokážu pri riešení problémov využívať širokú škálu techník a informačných nástrojov rovnako ako primárne zdroje.

Ikona prostriedku iDevice Projekt

V rámci seminára „Informačná gramotnosť“ je naplánovaná systémová realizácia projektu.

Projekt pozostáva zo 4 častí (o ich realizácii budete informovaní):

1. Digitálna gramotnosť v kontexte vyučovacích predmetov

Formulár pre realizáciu 1.bodu projektu nájdete tu:


2. Technologické nástroje, vhodné pre rozvoj digitálnej kompetencie žiakov

Formulár pre realizáciu 2.bodu projektu nájdete tu:


3. Návrh podpory rozvoja digitálnej gramotnosti žiakov

Informácie pre realizáciu 3.bodu projektu nájdete tu:


4. Prezentácia projektu

Informácie pre realizáciu 4.bodu projektu nájdete tu:


Informačná gramotnosť © 2012 PaedDr. Stanislav Javorský all rights reserved