Tvorba prezentácií

Ikona prostriedku iDevice Ciele
  • Rozvinúť základné vedomosti o prezentácii a prezentačných pomôckach
  • Nacvičiť prípravu prezentácie (jednoduchá, logická, presvedčivá)
  • Zdokonaliť verbálnu a neverbálnu stránku prezentovania podľa všeobecných zásad

Ikona prostriedku iDevice Projekt
  • V rámci seminára „Tvorba prezentácií“ je naplánovaná systémová realizácia projektu.

    Projekt pozostáva z 2 častí- vytvorenej interaktívnej prezentácie a sprievodného listu.

    O spôsobe odovzdania výstupov, ako aj o spôsobe jeho prezentovania budete informovaní.

Formulár pre sprievodný list nájdete tu: