Cykly

Cykly spolu s „podmienkami“ (t. j. podmieneným spracovaním) tvoria základ každého programovacieho jazyka. Pojem cyklus môžeme prirovnať k pojmu opakovanie. Ak v programe potrebujeme niektoré príkazy zrealizovať viac ráz, teda ich opakovať, tak na to využijeme cykly.


Cykly delíme:


for

Tento cyklus sa používa, ak máme pevne stanovený počet opakovaní určitého kódu.

 

while

Tento cyklus opakuje skupinu príkazov, ak platí podmienka. Podmienku definujeme na začiatku cyklu.

 

do-while

Cyklus je definovaný podobne ako cyklus typu while s tým rozdielom, že časť kódu ohraničená cyklom sa vykoná aspoň raz a až potom sa testuje, či je podmienka cyklu splnená.Zobrazený vývojový diagram znázorňuje základný priebeh cyklu, ktorý výkonáva podmienný kód (kód ohraničený týmto cyklom) a vykonáva ho pokým je podmienka pravdivá. Keď sa hodnota podmienky zmení na nepravdu, cyklus bude ukončený a pokračuje sa vo vykonávaní kódu, ktorý nasleduje za telom cyklu.


uvodny_diagram

Štadión

Na simulácii „Štadión“ sa simuluje priebeh cyklu typu FOR, ktorého správanie ste schopní modifikovať s pomocou vstupného parametra počet kôl. Po zadaní vhodného parametra (kladné celé číslo), spustíte simuláciu tlačidlom Spustiť. Na animácii a zároveň aj na vývojovom diagrame môžete pozorovať priebeh pohybujúceho sa bežca, pričom vidíte, ktorý príkaz cyklu je práve vykonávaný.Stadion diagram

… predchádzajúci kód…

for (int i = 1; i <= početKôl; i++) {

vykresliKolo();

}

… nasledujúci kód…

Opakovanie z celkového počtu .

stadion_bezec

Kytica

Simulácia „Kytica“ simuluje priebeh cyklu typu WHILE. Po zadaní vstupného parametra počet kvetov a následnom spustení simulácie pomocou tlačidla Spustiť, sa postupným prechádzaním cyklu vykreslí kytica kvetov. Simulácia je reprezentovaná vývojovým diagramom a zároveň sa priebežne zvýrazňujú časti kódu (červený riadok), ktorý sa aktuálne vykonáva.Kvety diagram

… predchádzajúci kód…

int i = 0;

while (i < početKvetov) {

kupKvet();

i++;

}

… nasledujúci kód…Opakovanie z celkového počtu .

Stuha

Zohrievanie kvapalín

Simulácia „Zohrievanie kvapalín“ simuluje priebeh cyklu typu DO-WHILE. Zadaním vhodných parametrov: Počiatočná teplota kvapaliny, konečná teplota kvapaliny, príkon ohrevného telesa, vybraním typu kvapaliny. Simuláciu spustíte stlačením tlačidla Spustiť. Podľa vstupných parametrov program vypočíta čas potrebný na zohriatie kvapaliny z pôvodnej teploty na požadovanú teplotu. Keďže čas potrebný na činnosť simulácie môže byť dlhý, implementovali sme možnosť zmeny „kroku“ času, čím sa dá čas potrebný na zohriatie kvapaliny skrátiť. Pri zapnutej možnosti Automatická mierka program vypočíta priebeh zohrievania na maximálne desať opakovaní, pri ktorých môžete sledovať aktuálny čas a teplotu kvapaliny v prehľadnej tabuľke. Ak možnosť Automatická mierka neaktivujete, tak bude pri spustení simulácie počet opakovaní reprezentovať počet sekúnd potrebných na zohriatie kvapaliny. Pri tejto možnosti nie je zobrazená tabuľka, iba je aktualizovaná aktuálna hodnota času a teploty. Priebeh simulácie môžete sledovať na animácii, vývojovom diagrame a doplňujúcich textoch.Var vody diagram


Var vody vzorec
Opakovanie číslo Čas zohrievania (t) Aktuálna teplota (T1)

Aktuálny čas (t) zohrievania je:

Aktuálna teplota (T1) je:


… predchádzajúci kód…

int i = 0;

do {

varVodu();

i++;

} while (i < konecnaTeplota)

… nasledujúci kód…Opakovanie z celkového počtu .

Var vody hrncek Plamen Plamen Plamen Plamen Plamen Plamen