Hľadaná hodnota

Simulácia prezentuje nájdenie najmenšieho/najväčšieho prvku. Prvý prvok sa skopíruje do premennej min/max a v ďalšom kroku postupne porovnáva s jednotlivými prvkami v poli. Ak algoritmus nájde iný menší/väčší prvok, skopíruje ho do premennej min/max a pokračuje v prehľadávaní, dokedy neprehľadá celé pole.

Maximum:

 

CYKLUS i = od 1 do 6 // aktuálna hodnota i = 1 …

AK max < pohár[i] POTOM

max = pohár[i]

 

Menu
Bublinkové triedenie

Simulácia prezentuje bublinkové triedenie. Poháre s číslami sa usporadúvajú od toho s najmenším po ten s najväčším číslom, teda vzostupne. Vykonávajú sa dva cykly – vonkajší a vnútorný. Počas iterácií vnútorného cyklu sa porovnáva najskôr prvý prvok v poli s druhým, v ďalšej iterácii druhý prvok s tretím atď.

 

CYKLUS i = od 1 do 6 // aktuálna hodnota i = 1 …

Vymen ak pohár[i] > pohár[i + 1]

 

Menu

Sčítanie hodnôt

Simulácia prezentuje výpočet súčtu všetkých prvkov v poli. K premennej súčtu (súčet) sa postupne pripočítajú hodnoty prvkov napísané na pohároch.

Súčet:

 

CYKLUS i = od 1 do 6// aktuálna hodnota i =1 …

súčet = súčet + pohár[i]

Menu
Zrkadlenie elementov poľa

Simulácia prezentuje výmenu hodnôt v poli tak, aby boli po skončení simulácie„zrkadlovo obrátené“, čiže prvý prvok bude mať po vykonaní hodnotu posledného, druhý predposledného a tak ďalej. Vykonáva sa jeden cyklus, počas ktorého sa postupne vymenia prvky poľa.

 

CYKLUS i = od 1 do 3// aktuálna hodnota i = 1 …

výmena pohár[i] za pohár[6 − i]

Menu
Hľadanie najväčšej a najmenšej hodnoty

Simulácia prezentuje nájdenie najmenšieho/najväčšieho prvku v dvojrozmernom poli. Prvý prvok sa skopíruje do premennej min/max a v ďalšom krok sa postupne porovnáva s ostatnými prvkami poľa. Ak algoritmus nájde iný vhodný – menší/väčší prvok, tak ho skopíruje do premennej min/max a pokračuje v prehľadávaní dokedy sa neprehľadá celé pole.

Maximum:

 

CYKLUS i = od 1 do 3// aktuálna hodnota i = 1 …

CYKLUS j = od 1 do 6// aktuálna hodnota j = 1 …

AK max < pohár[i, j] POTOM

max = pohár[i, j]

 

Menu
Sčítanie elementov dvojrozmerného poľa

Simulácia prezentuje výpočet súčtu prvkov v dvojrozmernom poli. K premennej súčtu (súčet) sa postupne pripočítajú hodnoty prvkov na pohári.

Súčet:

 

CYKLUS i = od 1 do 3// aktuálna hodnota i = 1 …

CYKLUS j = od 1 do 6// aktuálna hodnota j = 1 …

súčet = súčet + pohár[i, j]

Menu