doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.

Posledný známy profil tohto pracovníka bol umiestnený na stránkach KMI: http://pdf.truni.sk/katedry/kmi/pracovnici?michalconok ^