doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.

Ďalšie informácie

Nový profil pracovníka sa nachádza na stránke KMI: http://pdf.truni.sk/katedry/kmi/pracovnici?michalconok ^