Ing. Katarína Pribilová, PhD.

Táto pracovníčka už nie je zamestnankyňou Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity. Posledný známy profil pracovníčky bol umiestnený na stránkach KMI: http://pdf.truni.sk/katedry/kmi/pracovnici?pribilova ^