Voľný pád v trubici

Fyzikálnu teóriu nebudeme znova uvádzať, nachádza sa v časti Voľný pád. Pripomenieme len, že sa opäť jedná o pohyb telesa voľne pusteného v blízkosti povrchu Zeme vo vákuu.

 

Reálny vzdialený experinemt

Na Slovensku prvý reálny vzdialený experiment „Voľný pád“ je fyzicky umiestnený na Katedre fyziky PdF TU a voľne prístupny cez e-laboratórium (http://kf.truni.sk/remotelab alebo priamo odkaz na experiment cez adresu http://remotelab4.truni.sk/position.html). Stránky venované experimentu obsahujú motiváciu, úvod, fyzikálny základ, experimentálne usporiadanie, úlohy, návod k experimentu a samotný reálny vzdialený experiment.

 

Applet

Simulácia je vytvorená presne podľa vzdialeného reálneho experimentu Voľný pád v trubici, preto neposkytuje zadávanie vstupných parametrov okrem rýchlosti simulácie. Dĺžka trubice je jeden meter a tiažové zrýchlenie je zvolené podľa reálneho tiežového zrýchlenia v Trnave.

 

Ovládanie appletu

Pomocou zaškrtávacieho políčka si vyberieme rýchlosť simulácie. na výber je reálny čas, 1/5, 1/10 a 1/20 reálneho času, tým sa sprístupní tlačidlo Štart. Po kliknutí naň sa spustí simulácia voľného pádu v trubici. Na obrázku bude padať guľôčka a zároveň sa budú vykresľovať grafy a tabuľka. Tak ako v reálnem experimente sa bude čas a pohoha (prejdená dráha) guľôčky zaznamenávať do tabuľky a grafu po prechode cievkou (černevý pásik).
Applet vykresľuje graf závislosti pohohy ako funkcia času a graf závislosti veľkosti rýchlosti ako funkcia času. Do tabuľky sa zaznamenáva číslo závitu, čas prechodu cez daný závit v sekundách a veľkosť prejdenej dráhy v metroch.

 

Porovnanie appletu a experimentu

Výstupné dáta su takmer rovnaké. Keďže ide o krátky časový úsek (0,451 s) a malú dĺžku trubice (1 m) rozdiely vo výsledkoch appletu a experimentu sú zanedbateľné. Sú spôsobený tým, že applet je idealizoaný dej, ktorý poskytuje rovanké dáta pri každom spustení a nijako nie je ovplivnemý reálnymi podmienkami. Reálny experiment je ovplivňovaný prostredím, technikou.