Trnavská univerzita v Trnave

logo fakultyPedagogická fakulta


Priemyselná 4
P.O. BOX 9
918 43  Trnava

 

 

Vytvorila: Petra Špiláková

E-mail: petra.spilakova@gmail.com

Konzultan: doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.