Užitočné linky

Uvádzáme niekoľko odkazov na internetové stránky, ktoré vám môžu pomôcť pri vytváraní appletov v Jave.

[1] http://vyuka.pecinovsky.cz/

Autorom je R. Pecinovcký, stránka obsahuje postupy pri tvorbe Java programov aj so vzorovými príkladmi.

[2] http://profs.etsmtl.ca/mmcguffin/learn/java/

Autorom je Michael McGuffin, stránky sú venované tvorbe Java appletov. Obsahujú celé zdrojové kódy, applety a teoretické vysvetlenie.

[3] http://www.javacoffeebreak.com/index.html

Bohaté stránky na vzorové applety, zdrojové kódy a teóriu. Obsahom sú rôzne články a manuály týkajúce ja Javy. Autorom je David Reilly.

[4] http://v1.dione.zcu.cz/java/sbornik/toc.html

Veľmi kvalitne spracovaná teoretická časť Javy s časťmi zdrojových kódov. Stránka je zameraná na programovanie v Jave všeobecne a nie len na tvorbu appletov. Autormi sú Z. Kotala, P. Toman. Stránka je v češtine.

[5] http://www.kiv.zcu.cz/~ledvina/vyuka/poruban/index.html

Stránka Katedry informatiky a výpočetní techniky,  Západočeská univerzita v Plzni. Teoreticky spracovaná teória, doplnená zdrojovými kódmi a množstvom obrázkov a schém.

[6] http://owebu.bloger.cz/stitek_?s=Java

Internetová stránka obsahujúca množstvo článov o počítačoch, programovaní, internete atď. V kategórií Java obsahuje 70 dielov publikácií.