Archimedov zákon

K objavu hydrostatického zákona, ktorý nesie Archimedove meno, sa viaže  príbeh, podľa ktorého dostal Archimedes od syrakuského vládcu Hierona úlohu zistiť, či zlatník neprimiešal striebro do zlata pri výrobe Archimedeskráľovskej čelenky.

Archimedes prišiel na podstatu zákona pri kúpeli. Myšlienka, ako porovnať objemy kovových predmetov známej hmotnosti, ho napadla pri pozorovaní hladiny vody vo vani, do ktorej sa ponoril. Objav ho vraj uviedol do takého tranzu, že pobehoval nahý po meste s výkrikmi "Heuréka!" (Objavil som!).

Archimedov zakonVyriešil Hieronovu hádanku: vzal kus  čistého zlata s rovnakou hmotnosťou ako čelenka. Vhodil ho do nádoby s vodou a zmeral objem vody, ktorú tento kus zlata vytlačil.  To isté zopakoval s čelenkou. Ak zlato i čelenka vytlačia rovnaké množstvo vody, potom majú rovnaký objem, a koruna je teda vyrobená iba zo zlata. Pretože sa ukázalo, že koruna nebola len zo zlata, proces zopakoval so striebrom, takto mohol postupne zistiť hustotu zlata, striebra a materiálu čelenky a usvedčiť klenotníka z nepoctivosti [9].

Ovládanie appletu

Pomocou výberového komponentu zvolíme objem ponáraného telesa, jeho hustotu,  hustotu kvapaliny, do ktorej sa teleso ponára a tiažové zrýchlenie. Jednotky týchto fyzikálnych veličín, s ktorými pracujeme, sú uvedené v applete.
Objem telesa je možné zvoliť z celých hodnôt v rozsahu 1 až 7.
Pre Hustotu telesa je na výber hustota ľadu, skla, zlata, dreva (jedľa), dreva (mahagón), železa a dve látky uvádzané ako neznáme.
Hustota kvapaliny ponúka možnosť vybrať vodu, morskú vodu, naftu, olivový olej, glycerol a opäť dve neznáme hustoty kvapaliny.
Tiažové zrýchlenie môžeme zvoliť na väčšine planét slnečnej sústavy doplnené o dva neznáme tiažové zrýchlenia.

Po zvolení hodnôt sa sprístupnia tlačidlá slúžiace na obsluhu appletu a  vypisujú sa hodnoty vztlakovej, tiažovej, výslednej silyobjem ponorenej časti telesa, ktoré sa menia v závislosti od aktuálneho stavu simulácie. Tlačidlom Ponor spustíme simuláciu ponoru, tlačidlami krok je možné sledovať simuláciu po jednotlivých krokoch. Tlačidlom Reset je možné vynulovať všetky hodnoty a simuláciu.
Applet obsahuje graf závislosti vztlakovej sily od ponorenej časti objemu, ktorý sa zobrazí po zaškrtnutí príslušného políčka.