Malá násobilka na prstoch

Existuje veľké množstvo pomôcok a trikov v matematike na uľahčenie výpočtov.  V prvých ročníkoch základnej školy si nevieme počítanie bez použitia prsov na rukách ani predstaviť, a mnohí z nás si s nimi pomáhajú dodnes.nasobilka Ale viete aj to, že pomocou prstov dokážeme zvládnuť malú a veľkú násobilku? Už v stredoveku remeselníci a obchodníci poznali tajomstvo násobenia na prstoch, vtedy  bola znalosť násobilky považovaná za niečo celkom mimoriadne. Ľudia, ktorí ovládali naspamäť celú malú násobilku, boli považovaní za naozajstných znalcov.
Teraz si vysvetlíme v skratke princíp a potom sa môžeme na appletoch presvedčiť, že to naozaj funguje. Podobne ako stredovekí obchodníci musíme najprv poznať naspamäť násobilku do päť. Ostatné príklady dokážeme počítať pomocou prstov na ruke.

Malá násobilka
Činitele súčinu musia byť oba väčšie ako päť alebo jeden z nich môže byť  rovný päť. Na každej ruke vystrieme toľko prstov o koľko sú činitele väčšie ako päť. Súčet týchto vystretých prstov sa rovná počtu desiatok a súčin skrčených prstov sa rovná počtu jednotiek daného súčinu.
Napr. keď chceme vynásobiť touto metódou 6*8, postupujeme takto:

  • vystrieme na ľavej ruke jeden prst (6 je o 1 viac ako 5) a na pravej ruke tri prsty (lebo 8 je o 3 viac ako 5).
  • Sčítame vystreté prsty 1+3=4, keďže ide o počet desiatok vynásobíme desiatimi , teda dostávame 40
  • skrčené prsty vynásobíme, čiže 4*2=8, čo je počet jednotiek
  • tieto dve čísla spočítame a máme výsledok

Teraz si poďme pozrieť tento postup na našom applete.