Veľká násobilka na prstoch

Podobný postup ako pri malej násobilke to funguje aj pri veľkej, čo určite radi počujeme. Tak nezdržujme a poďme sa pozrieť na postup. Velka nasobilka

Veľká násobilka

Pod veľkou násobilkou rozumieme v našom prípade čísla od 11 do 20. Ak chceme vynásobiť dve takého hodnoty, musíme na oboch rukách vystrieť  toľko prstov o koľko prevyšuje dané číslo, číslo 10. Sčítame vystreté prsty a vynásobíme desiatimi. Potom znovu vystreté prsty vynásobíme navzájom. Výsledky sčítame a ešte pričítame 100. V prípade, že chceme vynásobiť čísla väčšie ako 15, postupuje podľa predchádzajúceho postupu ale trochu si ho musíme modifikovať. Na rukách vystierame počet prstov o koľko prevyšuje dané číslo, číslo 15 a pri výpočtoch k číslam pripočítavame 5.

Napr.  keď chceme vynásobiť touto metódou 12*14, postupujeme takto:

  • vystrieme na ľavej ruke dva prsty (12 je o 2 viac ako 10) a na pravej ruke štyri prsty (lebo 14 je o 4 viac ako 10)
  • Sčítame vystreté prsty 2+4=6, vynásobíme desiatimi , teda dostávame 60
  • vystreté prsty vynásobíme, čiže 2*4=8
  • tieto dve čísla spočítame a ešte nezabudnime pričítať 100, čím sme sa dostali ku konečnému výsledku 168

Keď chceme vynásobiť čísla väčšie ako 15 postupuje obdobne, majme súčin 17*18

  • vystrieme na ľavej ruke dva prsty (pretože 17 je o 2 viac ako 15) a na pravej ruke tri prsty (lebo 18 je o 3 viac ako 15)
  • Sčítame vystreté prsty, a nezabudneme na to, že oba čísla boli väčšie ako 15, takže musíme dvakrát pričítať 5, čiže  2+3+5+5=15, teraz vynásobíme desiatimi , teda dostávame 150
  • K vystretým prstom pričítame 5 a vynásobíme, 7*8=56
  • tieto dve čísla spočítame a pričítame opäť 100, čím sme sa dostali ku konečnému výsledku 306

Teraz keď už vieme postup môžeme trénovať spolu s appletom.