Fyzikálne applety

Učitelia sa snažia zapájať do vyučovania aj applety. Ale nemajú dostatok času a ani skúsenosti na to aby si ich vytvárali sami, preto je na internete množstvo stánok, kde môžeme pracovať s už vytvorenými appletmi. Existujú rôzne typy edukačných appletov pre takmer všetky predmety. Najviac ich je zastúpených práve pre fyziku.

Uvedieme si najznámejšie stránky, kde sa nachádzajú fyzikálne applety.

1. Fyzikálne applety Waltera Fendta

Stranka WF
http://www.walter-fendt.de/ph14e/

Na tejto stránke sa nachádza množstvo kvalitne spracovaných appletov nemeckého učiteľa matematiky, fyziky a programovania. Na výber máme 24 jazykov a medzi nimi aj slovenčinu (Nie všetky appletu sú preložené).

2. Applety Coloradskej univerzity

Colorado http://phet.colorado.edu/

Stránky ponúkajú širokú paletu appletov zameraných na fyziku, matematiku, chémiu, biológiu. Niektoré sú preložené aj do slovenčiny a množstva iných jazykov. Simulácie je možné stiahnuť do počítača a pracovať s nimi aj bez pripojenia do internetu.

3. Surendranathove fyzikálne Java applety

    Stranka1

http://surendranath.tripod.com/Applets.html

Na tejto stránke sa nachádza množstvo Java appletov pokrývajúcich tematicky skoro celý základný kurz fyziky. Autor Surendranath je indický učiteľ fyziky. Stránka a applety sú v angličtine.

4. Fu-Kwun Hwangove fyzikálne Java applety

Stranka 2http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/

Nachádza sa tu množstvo fyzikálnych appletov rozdelených do príslušných oblastí fyziky. Grafická podoba tejto stránky nie je už taká lákavá ako predchádzajúce a je len angličtine alebo čínštine.

5. Physlety od Wolfganga Christiana

Stránka 3http://webphysics.davidson.edu/applets/applets.html

Na stránke Physletov sa nachádzajú Java applety určené pre vzdelávanie v prírodných vedách. Obsahom sú pokyny k appletom, úlohy na riešenie a návody na tvorbu appletov. Autorom väčšiny appletov je Wolfgang Christian. Na stránke sa nachádza aj jeho kniha o využívaní fyzikálnych appletov.

6. Applety od Jacka Orda

Jack Ordhttp://www.kw.igs.net/~jackord/j6.html

Na týchto stránkach sa nachádzajú tiež Java applety so zameraním na fyziku. Veľkým plusom je, že stánka obsahuje celé zdrojové kódy všetkých appletov a podrobne spracovanú fyzikálnu teóriu.

7. Applety Oregonskej univerzity

Oregon University
http://jersey.uoregon.edu/

Graficky veľmi pekne spracovaná stránka s Java appletmi venovanými fyzike.

8. Applet Collection od W. Bauera

Applet Collection
http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/applist/applets.htm

Stránka obsahuje applety umožňujúce študovať jednoduché fyzikálne systémy hravou formou, rozdelené do kategórií.

Spomenuli sme si najznámejšie z množstva stránok s Java appletmi.

Vzdialený reálny experiment

Informačné technológie vytvorili podmienky dovoľujúce sprostredkovať reálny experiment uskutočňovaný vo vzdialenom laboratóriu do ľubovoľného miesta na svete cez Internet. Práve reálny experiment, ktorý v edukácii tak často chýba, poskytuje študentom vysvetlenie správania sa určitého technického javu v reálnom prostredí. Pôsobí nielen na viacero zmyslov študenta, ale predovšetkým preukázateľne pomáha zvyšovať motiváciu a aktivitu študentov [14].

Vo všeobecnosti, reálny vzdialený experiment je založený na klient-server aplikáciách. Na strane klienta je zobrazovacia aplikácia bežiaca na študentovom počítači. Ten je cez počítačovú sieť pripojený na vzdialený server. Na serveri beží aplikácia, ktorá cez štandardné (sériové, paralelné, usb) alebo špeciálne (rôzne prídavné karty) rozhranie ovláda hardvér vykonávajúci experiment. Systém je doplnený web-kamerou, čo umožňuje študentovi sledovať priebeh experimentu, prípadne ho riadiť [14].

Voľne dostupné reálne experimenty:

1. Trnavská univerzita v Trnave

Trnavská univerzita
http://kf.truni.sk/

Na tejto adrese je dostupných šesť rôznych vzdialených experimentov.

2. Polytechnická univerzita v Brookline

polytechnic universityhttp://mechatronics.poly.edu/MPCRL/experiment.html

Na tejto stránke je dostupných sedem rôznych vzdialených experimentov.

3. Projekt e-laboratória

Iseshttp://www.ises.info/index.php/cs

Na týchto stránkach sa nachádza deväť vzdialených experimentov.