Matematické applety

Uvedieme si najznámejšie stránky, kde sa nachádzajú matematické applety.

1.Matematické applety Waltera Fendta

matematické applety 1
http://www.walter-fendt.de/m14cz/

Na týchto stránkach na nachádza 32 matematických appletov preložených aj do češtiny. Sú rozdelené do kategórií podľa matematických disciplín.

2. Matematické applety z japonskej učebnice matematiky

Matematika 2
http://www.ies.co.jp/math/java/index.html

Na týchto stránkach sa nachádza 279 matematických appletov určených pre základné, stredné a vysoké školy. Ak by sme chceli vytvoriť vlastné applety, na stránke sa nachádza stručný návod ako na to.

3. Matematické applety Viedenskej univerzity

Matematika 3
http://www.univie.ac.at/future.media/moe/galerie.html

Autormi sú Franz Embacher a Petra Oberhuemerová. Stránka obsahuje množstvo matematických appletov s popisom, ktoré sa vždy otvárajú v novom vyskakovacom okne.

4. Applety Coloradskej univerzity

Colorado http://phet.colorado.edu/

Stránky ponúkajú širokú paletu appletov zameraných na fyziku, matematiku, chémiu, biológiu. Niektoré sú preložené aj do slovenčiny a množstva iných jazykov. Simulácie je možné stiahnuť do počítača a pracovať s nimi aj bez pripojenia do internetu.

Existuje ešte množstvo stránok s Java appletmi pre matematiku, ktoré tu už spomínať nebudeme.