Applety pre ostatné predmety

Poznáme veľa appletom pre rôzne vyučovacie predmety. V nasledujúcej časti si uvedieme niektoré stránky obsahujúce tieto applety.

1. Applety Coloradskej univerzity

Colorado http://phet.colorado.edu/

Na týchto stránkach môžeme nájsť kvalitne spracované applety aj pre chémiu, biológiu a vede o Zemi.

Applety pre ostatné vedné disciplíny sa už v takých veľkých množstvách nenachádzajú na jednotlivých stránkach. Na nasledujúcich stránkach sú linky na zoradené applety podľa vyučovacích predmetov z rôznych zdrojov.

Na tejto stránke sa nachádzajú odkazy na applety z biológie, chémie, biochémie, fyziky, applety o Zemi a vesmíre a matematiky.

Ostatne applety
http://edinformatics.com/il/

Na nasledujúcej stránke sa nachádzajú rôzne odkazy na applety z oblasti fyziky, chémie, životného prostredia, biológie techniky a množstvo ďalších.

Ostatne 2
http://sciencelinkcafe.com/index.html