Java

Momentálne sú známe štyri verzie tohto jazyka:

  • J2SE (Java 2 Standard Edition) je najčastejšie používaná a označujeme ju ako základnú platformu určenú na programovanie desktopových aplikácií a jednoduchších verzií serverových aplikácií.
  • J2EE (Java 2 Enterprise Edition) je využívaná pre tvorbu rozsiahlych distribuovaných aplikácií, pretože obsahuje ďalšie knižnice.
  • J2ME (Java 2 Micro Edition) je vytvorená na programovanie aplikácií pre malé zariadenia, medzi ktoré neodmysliteľne patria mobilné telefóny.
  • Java Card je ešte osekanejšia verzia ako J2ME, pod ktorú sa aj niekedy zaraďuje a slúži na vývoj aplikácií určených pre čipové karty [1].


Jazyk Java je multiplatformový, čo znamená, že na rozdiel od C++, ktoré vytvára priamo spustiteľný program, Java programy  najprv preloží do špeciálneho byte-code, ktorý sa dá spustiť na každom počítači, kde je nainštalovaný runtime. Existujú dve verzie programových balíkov, ktoré môžeme stiahnuť:

  • Jednoduchší JRE (Java Runtime Environment) – poskytuje všetko potrebné pre beh programov.
  • Komplexnejšie JDK (Java Development Kit), tiež označované SDK (Software Development Kit) – je to JRE doplnené o základné vývojové nástroje a poskytuje tak všetko potrebné pre vývoj programov [1].

Inštalácia Javy

Ak chceme začať s programovaním v Jave musíme si stiahnuť programový balík JDK. Java je bezplatná a voľne dostupná, inštalačný súbor ako aj postupný návod inštalácie nájdete na  adrese: http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html