Konštruktor

Pri vytváraní inštancií objektov z triedy sú volané konštruktory, ktoré trieda obsahuje. Ako napovedá jeho názov, konštruktor je zodpovedný doslova za „skonštruovanie“ objektu pri jeho vytváraní. Je to špeciálny druh metódy.

Deklarácia konštruktora je podobná deklarácii metódy, ale nemá návratový typ a má rovnaké meno ako trieda.
Pri vytváraní nového objektu, ako prvý krok je jeho deklarácia, ktorá v našom prípade, pre triedu Mobil, bude nasledovná.Konštruktor je vyvolaný pomocou operátora new. Inštanciu triedy mobil vytvoríme pomocou konštruktora new takto:Konštruktor v triede nemusíme písať.  Kompilátor automaticky vytvorí predvolený bez parametrov pre každú triedu bez konštruktora. Tento predvolený konštruktor bude vyvolaný ako konštruktor bez parametrov nadradenej triedy.
Konštruktorov môže byť viac, musia sa však líšiť počtom a/alebo typmi parametrov. Konštruktory okrem jednej výnimky nikdy nevoláme klasickým volaním metódy, vyvolávajú sa automaticky pri vzniku novej inštancie objektu [4].

Vytvorenie inštancie sa vykoná v nasledujúcich krokoch:
1. alokuje sa miesto v pamäti
2. inicializujú sa členy objektu na implicitné (nulové) hodnoty
3. vyhodnotia sa argumenty konštruktora
4. vyberie sa a vykoná sa vhodný konštruktor
5. referencia na nový objekt sa vráti ako hodnota celého výrazu [4]