Prvý applet "Ahoj, svet!"

Ako vzorový prvý applet si ukážeme známi program "Ahoj, svet!", s ktorým sme sa už isto stretli pri iných programovacích jazykoch.

Tento máš applet je veľmi jednoduchý, dokáže vypísať text "Ahoj, svet!" na obrazovku ako môžeme vidieť tu. Tak sa poďme pozrieť na jeho zdrojový kód.

Zdrojový kód

Ako vidíme na obrázku, zdrojový kód appletu tvoria:
  • Dva riadky, ktoré obsahujú príkazy na import tried, ktoré applet používa.
  • Deklarácia triedy, ktorú sme nazvali AhojSvet.
  • Deklarácia metódy paint(..) , ktorá vypíše text "Ahoj, svet!" na pozícii (25,25).

Java rozlišuje veľkosť písmen, preto pri písaní musíme dávať na to pozor. A za každým príkazom v Jave píšeme bodkočiarku.

Prostredie BlueJ zdrojový kód automaticky farebne odlišuje, čím ho robí prehľadnejším.

Komentáre sa zapisujú dvoma spôsobmi, pomocou dvojitého lomítka (//) sa píšu jedno riadkové komentáre. Použitím lomítka a hviezdičky (/*) sa označuje začiatok viac riadkového komentára, ktorý sa ukončuje tými istými znakmi ale v opačnom poradí (*/) .
Komentáre sú v zdrojovom kóde zobrazované sivou farbou.

Vloženie do web stránky

Budeme postupovať, tak ako sme uvádzali v predchádzajúcich častiach. Náš applet AhojSvet nemá žiadne parametre, takže ho vložíme do web stránky len pomocou tagu <applet>.
Zápis kódu:

Ak je pri volaní appletu použitý aj atribút CODEBASE, applet je umiestnený v adresári, špecifikovanom týmto atribútom. V našom prípade je applet umiestnený v codebase = "../../applety/ahoj svet".