Vykresľovanie

ObsahVykresľovanie

Formát písma

Už sme sa naučili ako vypísať reťazec textu v applete na určitých súradniciach, teraz si ukážeme ako môžeme meniť formát písma.

Nastavenie písma:
Pre vytvorenie nového fontu použijeme príkaz:
Font font1 = new Font("meno písma ", typ, veľkosť);
Pre nastavenie:
g.setFont(font1);
Skrátený zápis nastavenia písma:
setFont(new Font("meno písma", typ písma, veľkosť));

Meno písma je typu string, píšeme ho v úvodzovkách. Typ písma je typu integer, číslo 1- tučné (bold), 2 - kurzíva (italic) a 3 - tučné kurzíva. Veľkosť je typu integer, udávame ho v celom čísle, ktoré predstavuje počet bodov výšky písma.

V ukážkovom applete sme použili nasledujúci zdrojový kód:

Formát písma kód

Nastavenie farieb

Nastavenie farby objektu

Teraz si ukážeme ako nastaviť farbu pre vykreslenie v Jave. Predvolená farba je čierna. Na zmenu farby slúži príkaz setColor, ktorý sa dá zapísať, buď pomocou názvu farby v angličtine, alebo pomocou hodnôt zložiek farby RGB.

setColor(Color.MenoFarby);
setColor(new Color(int R,int G,int B));

Akú farbu si nastavíme takou bude applet vykresľovať všetky objekty nasledujúce za príkazom nastavenia.

Zdrojový kód použitý v applete:

Fabra Objektu

Java má zadefinované tieto farby: black, blue, cyan, darkGray, gray, green, lightGray, magenta, orange, pink, white, yellow.

Nastavenie farby pozadia

Farba pozadia (background) sa dá nastaviť pomocou metódy setBackground.

setBackground(Color.MenoFarby);
setBackground(new Color(int R,int G,int B));

V nasledujúcom applete sme nastavili farbu pozadia na žltú a všetky definované farby, pomocou názvu, sme vypísali príslušnými farbami.

Kreslenie tvarov

Trieda paint obsahuje metódy na vykresľovanie rôznych tvarov, ktroré si opíšeme v nasledujúcej časti. Ich farbu nastavujeme hore uvedeným spôsobom.

Čiara (line)

Pomocou metódy drawLine(int x1,int y1, int x2, int y2) nakreslíme čiaru z východzieho bodu so súradnicami x1,y1 do bodu so súradnicami x2,y2.

Applet vykresľuje tri čiary, horizontálnu, vertikálnu a všeobecnú.

Zdrojový kód appletu :

Kód kreslenie čiary

Obdĺžnik (Rectangle)

Obdĺžnik nakreslíme pomocou metódy drawRect(int x,int y,int šírka,int výška. Štvorec je špeciálny prípad obdĺžnika, ktorý nakreslíme ak zadáme šírku a výšku rovnakú. Ak chceme nakresliť farebne vyplnený obdĺžnik/štvorec použijeme metódu fillRect(int x,int y,int šírka, int výška). Súradnice x, y označujú vrchol obdĺžnika v ľavom hornom rohu.

Zdrojový kód appletu pre vykreslenie obdĺžnikov obsahuje metódu paint, v ktorej sú príkazy na vykreslenie obdĺžnikov a na zmenu farby.

Obdlznik

Zaoblený obdĺžnik

Ak chceme vykresliť obdĺžnik s oblými hranami použijeme metódu drawRoundRect(int x,int y,int šírka, int výška, int šírka rohu, výška rohu), kde opäť x, y sú súradnice horného ľavého rohu, ďalšie atribúty sú šírka, výška obdĺžnika a posledné dva sú šírka a výška rohu (zaoblenie). Pre farebne vyplnený obdĺžnik s oblými hranami použijeme fillRoundRect(int x, int y, int šírka, int výška, int šírka rohu, výška rohu).

Tu vidíme zdrojový kód nášho appletu:

Oblý obdĺžnik

Elipsa, kruh, kružnica

Pre vykreslenie elipsy a kružnice použijeme metódu drawOval(int x, int y, int sirka, int vyska). Pre farebne vyplnenú elipsu a kruh použijeme metódu fillOval(int x, int y, int sirka, int vyska). Ak chceme kruh alebo kružnicu tak výška a šírka musí byť rovnaká a predstavuje priemer.

Zdrojový kód appletu:

Oval