Úvod

Elektornická učebnica matematiky je skupinový projekt pre predmet Teória a prax vyučovanie informatiky na Pedagogickej fakulte Trnavskej Univerzity
Autori projektu:

Bc. Miroslav Bahna
Bc. Daniel Kupčuliak
Bc. Anderj krucký
Bc. Tomáš Ščambura