Pár slov na úvod…

Táto hypertextová učebnica

  • je určená pre každého záujemcu o programovanie (stredoškoláka či vysokoškoláka), ktorý má za sebou základný kurz algoritmizácie a programovania v jazyku C a nie sú mu teda cudzie pojmy ako sekvencia, vetvenie, cyklus; pozná štruktúrované údajové typy ako pole, štruktúra (záznam) či súbor; bežne používa pri riešení problémov podprogramy a stretol sa s pojmom rekurzia.
     
  • je rozdelená do dvoch hlavných častí. V prvej časti v jednotlivých kapitolách postupne vysvetľuje princípy práce s ukazovateľmi a dynamickými premennými, v druhej časti predstavuje základné dynamické údajové štruktúry – lineárny zoznam, zásobník, rad, posuvný register, strom.
     
  • si kladie za cieľ uviesť čitateľa do problematiky dynamických údajových štruktúr, ukázať na jednoduchých príkladoch i pri riešení náročnejších problémov možnosti ich využitia, upozorniť na najčastejšie chyby a v neposlednom rade viesť čitateľa tak, aby bol schopný efektívne aplikovať získané vedomosti o dynamických štruktúrach v „programátorskej praxi.“

Čitateľovi, ktorý sa s predloženou problematikou stretáva prvýkrát, odporúčam študovať v oboch častiach postupne od prvej kapitoly po poslednú. Nezabúdajte na to, že lepšie je každý poblém raz naprogramovať ako stokrát o ňom iba čítať!
 
V ľavej časti obrazovky je stále k dispozícii stromové menu uľahčujúce orientáciu a pohyb po kapitolách. V texte sa vyskytujú aj ďalšie hypertextové odkazy – napr. na stránku s riešením úlohy, zdrojovým kódom programu, ďalšími obrázkami a pod. Využívať môžete aj navigačné tlačidlá, ktoré sú súčasťou prehliadača!

Stránky sú optimalizované pre MS Internet Explorer 5.0+ a rozlíšenie 800 × 600!