Ľudovít Štúr – múzeum a pamätná izba v Modre

Na výber sú k dispozícii nasledujúce videozáznamy s komentárom: