Hypertextová učebnica

 
Pár slov na úvod

Časť I
 
Ukazovatele a dynamické premenné

Časť II
 
Dynamické údajové štruktúry 
© Viera Palmárová, 2003