Hypertextová učebnica


Pár slov na úvod

Časť I

Ukazovatele a dynamické premenné

Časť II

Dynamické údajové štruktúry
© Viera Palmárová, 2003