Tvorba appletov v jave

javaTieto web stránky sú zamerané na tvorbu appletov v Jave s ukážkami konkrétnych Java appletov pre predmet matematika a fyzika. Obashom je teoretická časť, časť s popisom tvorby jednoduchých appletov. Ďalšia hlavná kapitola je venovaná konkrétnym appletom. Stránka obsahuje kapitolu s odkazmi na existujúce stránky, obsahujúce applety zamerané na rôzne predmety.