Výživa a zdravie v zariadeniach školského stravovania

img1059_3

Výživa a zdravie

v zariadeniach školského stravovania

Ing. Jana Pribulová

 

Kurz vznikol s podporou štátnej úlohy: „Výživa a zdravie vo výchove a vzdelávaní“ prierezového štátneho programu výskumu a vývoja „Kvalita života – zdravie, výživa a vzdelávanie“ na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.