Všeobecné informácie

 
Na tomto pracovisku momentálne nie je zamestnaný žiaden personál.
 

Ak hľadáte informácie o Univerzite tretieho veku, navštívte sekciu Univerzity tretieho veku ^ zverejnenú na stránkach Trnavskej univerzity.

Ak hľadáte informácie o doplnkovom pedagogickom štúdiu (DPŠ), navštívte stránku Pedagogickej fakulty o DPŠ ^.

Informácie pre študentov informatických študijných programov sú zverejňované na stránkach Katedry matematiky a informatiky ^