Veda a výskum

Výskum

Vedecké smerovanie pracoviska vychádzalo z odborného zamerania jednotlivých pracovníkov a povahy pracoviska. Najvýznamnejšou oblasťou boli informačné a komunikačné technológie a ich implementácia do vzdelávania. Zamestnanci pracoviska sa v čase jeho aktívneho pôsobenia podieľali na realizácii nasledujúcich vedeckovýskumných úloh:

Ocenenia pracoviska a pracovníkov

Cena venovaná združením EUNIS-SK v 4. ročníku súťaže eLearning konanej v rámci 42. ročníka medzinárodného festivalu Techfilm 2004 – Hradec Králové 11. 11. 2004 za produkt: Názvoslovie anorganických látok a výpočty v anorganickej chémii I.

Ďalšie materiály súvisiace s projektami

Na našich stránkach sú zároveň publikované materiály súvisiace s nasledujúcimi projektmi: