Kontakt

Na pracovisku momentálne nie je zamestnaný žiaden personál.

Bývalí zamestnanci boli preradení na Katedru matematiky a informatiky ^ na oddelenie informatiky.

Webové stránky pracoviska sú udržiavané správcami webového sídla Pedagogickej fakulty ^. V prípade potreby ich kontaktujte s uvedením úplnej webovej adresy, na ktorú sa Vaše požiadavky alebo komentáre vzťahujú.