Študijné materiály

Na pracovisku momentálne nie je zamestnaný žiaden personál. Cez túto stránku je sprostredkovaný prístup ku všetkým vzdelávacím materiálom, ktoré boli vyrobené bývalými zamestnancami strediska alebo študentmi študijného programu v kombinácii s informatikou. Objem a počet publikovaných materiálov sa môže v budúcnosti meniť.

Bývalí zamestnanci alebo spolupracovníci pracoviska

Absolventi študijného programu v kombinácii s informatikou

Videozáznamy