EVM s lektorstvom Veroniky Stoffovej

Ďalšie informácie

Nový profil pracovníčky sa nachádza na stránke KMI:
http://pdf.truni.sk/katedry/kmi/pracovnici?stoffova ^