Archív videozáznamov – Stredisko pre celoživotné vzdelávanie

Archív videozáznamov

Autorský nástroj eXe

(Autormi sú: Marián Hosťovecký a Viola Gazdíková)

Poznámka: Táto séria bola vytvorená s použitím technológie Flash, preto v súčasnosti už prehrávanie nie je funkčné.

Skupina tried grafického robota

(Autorom je: Roman Horváth)