KEGA 010TTU-4/2012: Tvorba a overovanie využitia virtuálnych exkurzií na strednej škole

Projekt je zameraný na rozvoj vzdelávania na strednej škole so zameraním na tvorbu a využívanie virtuálnych exkurzií. Výstupom projektu budú elektronické interaktívne virtuálne exkurzie.

Predmet chémia

Predmet slovenský jazyk a literatúra

Predmet informatika

Elektronické virtuálne exkurzie budú slúžiť ako nová učebná pomôcka, založená na využívaní nových technológií predovšetkým vo výučbe na strednej škole. Nie je vylúčená možnosť ich využívania aj v mimoškolských aktivitách ako sú napríklad záujmové útvary.

Viac informácií na Portál VŠ ^


Na vytváranie virtuálnych exkurzií bol použitý nástroj Articulate Studio ’09. V rámci projektu bola k tomuto nástroju vytvorená príručka, ktorú nájdete tu.