Správca webového obsahu

Webové stránky pracoviska sú udržiavané správcami webového sídla Pedagogickej fakulty ^. V prípade potreby ich kontaktujte s uvedením úplnej webovej adresy, na ktorú sa Vaše požiadavky alebo komentáre vzťahujú.