Archív

Počas rokov aktívneho pôsobenia pracoviska (2002 – 2011) sa na jeho činnosti podieľali najmä nasledujúci interní alebo externí pracovníci:

Medzi ďalších spolupracovníkov patril (v tom čase doktorand) Mgr. Stanislav Javorský, PhD.

Medzi výsledky ich činnosti patria aj študijné materiályinštruktážne videonahrávky pre študentov, z ktorých niektoré sú stále publikované na stránkach strediska.