Slovník pojmov

Algoritmus

Atribút

Definícia

Deklarácia

Identifikátor

Konštanta

Literál

Metóda

Notácia

Operácia

Operátor

Objekt

Parameter

Premenná

Príkaz

Program

Programovanie

Trieda

Údajový typ

Výnimka

Výraz