Preskočiť navigáciu

Dokumentácia skupiny tried grafického robota pre Javu

Vitajte v materiáli, ktorý bol vytvorený z Javadoc dokumentácie k skupine tried grafického robota, ktorá bola vytvorená na účely vyučovania úvodu do programovania s použitím programovacieho jazyka Java.

Autor:Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD.
Recenzenti:prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc., Ing. Jana Jurinová, PhD.
ISBN:978-80-8082-796-0
Vydavateľ:Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Rok:2014
Vydanie:druhé, prepracované
Pre verziu:1.50

Toto je druhé vydanie dokumentácie. Pôvodná verzia bola umiestnená (a priebežne aktualizovaná) tu: http://cec.truni.sk/horvath/Robot/. Ďalšie podrobnosti o tejto dokumentácii aj o grafickom robotovi nájdete v úvodných pasážach najrozsiahlejšej z „kapitol“ (stránok) tohto materiálu – GRobot. Tam sú zároveň podrobnejšie vysvetlené dôvody použitia nasledujúcich symbolov:

  getter – pozri informácie v úvode triedy GRobot – časť Metódy a konštruktorygetter (z anglického „get“ – vziať/dostať) číta hodnotu vlastnosti
setter – pozri informácie v úvode triedy GRobot – časť Metódy a konštruktorysetter (z anglického „set“ – nastaviť) zapisuje hodnotu vlastnosti
alias – pozri informácie v úvode triedy GRobot – časť Metódy a konštruktoryalias – prezývka triedy, rozhrania, metódy alebo atribútu

Zoznamy, ktoré sú publikované nižšie, slúžia na vstup do jednotlivých „kapitol“ (stránok) materiálu, pričom každá z nich je v skutočnosti z veľkej časti dokumentáciou konkrétnej triedy alebo rozhrania tejto knižnice. Dokumentácia je, samozrejme, obohatená o rôzne komentáre, príklady, výsledky.

Na túto stránku sa môžete vrátiť kliknutím na odkaz Úvod, ktorý sa nachádza na začiatku a na konci každej „kapitoly“ (stránky) tohto materiálu.

Preskočiť navigáciu